Idol Commando

"คุณภาระ" อดีตทหารรับจ้างที่หลบหนีจากสงครามอันโหดร้าย สู่การเป็นผู้จัดการไอดอลหน้าใหม่"น้องต่าย"
สิ่งที่คุณภาระต้องปกป้องนั้นไม่ใช่เพียงน้องต่าย แต่ยังเป็น"ความลับ" ขั้นสุดยอดที่ต้องรักษาไว้ด้วยชีวิต !!

1 1

GrooVe AmaDa

Profile Shop